Προφίλ

ΣΚΟΠΟΣ 

partner iconΟ σκοπός του cluster είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων εταιρειών για κοινή εισαγωγή προϊόντων από ευρωπαϊκές και μη χώρες,  η ανάληψη αντιπροσωπειών από παραγωγικές επιχειρήσεις εσωτερικού & εξωτερικού και η προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια αγορά, καθώς και η δημιουργία  προϊόντων fason (λευκής ετικέτας) όπου αυτό κρίνεται εφικτό.

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της όλης ενέργειας είναι η συνεργασία εταιρειών διανομής καταναλωτικών προϊόντων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των, την μείωση κόστους αγορών των και τελικώς την αύξηση των κερδών τους.