Υπηρεσίες

  • Αναζήτηση – εύρεση προϊόντων μέσω προμηθευτών εξωτερικού ή εσωτερικού (απορρυπαντικά , χαρτικά , τρόφιμα , αναψυκτικά , ζαχαρώδη κ.α).

  • Επικοινωνία – διαπραγμάτευση - κλείσιμο συμφωνίας και μέριμνα για την υλοποίησή τηλεφωνική επικοινωνία με το σύνολο των συνεργαζόμενων προμηθευτών.

  • Διαμεσολάβηση ανάμεσα στον προμηθευτή και τα μέλη του cluster αναφορικά με την διεκπεραίωση της παραγγελίας (τρόπος πληρωμής, χρόνος αποστολής κτλ).

  • Τακτική επικοινωνία (τηλεφωνικά , site) με τα μέλη του cluster σχετικά με:

     - Προσφορές προϊόντων

     - Ενημέρωση για την εξέλιξη των παραγγελιών

     - Ενημέρωση για της φορτώσεις και παραδόσεις των εμπορευμάτων